Нови тълкувания относно условията за основателност на предявен иск за обявяване на предварителен договор за окончателен по съдебен ред

Върховният касационен съд на Република България постави нови рамки, съобразно които съдът да е задължен да разгледа предявеният иск и съответно да обяви за окончателен даден предварителен договор. С новопостановено Тълкувателно решение ...

Continue reading

Рисковете при поръчителство, за които трябва да внимавате в светлината на Тълкувателно решение № 2 от 09.07.2019 г. на ОСГТК на ВКС

Поръчителството е договор, с който поръчителят се задължава спрямо кредитора на трето лице да отговаря за изпълнението на задължението на това трето лице. До поръчителство се прибягва най – често при потребителските и т.н. бързи ...

Continue reading

Домашното насилие вече е престъпление

Народното събрание инкриминира домашното насилие. Това стана факт с измененията в НК, които влязоха в сила на 22.02.2019г. Съгласно промените се създаде нова точка в чл. 93 от НК, която дава легална дефиниция на новото престъпление ...

Continue reading

До 01.02.2019г. всички фирми трябва да обявят действителните си собственици

Съгласно промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари, всички фирми имат задължение да обявят в Търговския регистър действителните си собственици. След приемането на новия правилник за приложението на закона, ще бъде възможно ...

Continue reading

Изменения в ГПК /в сила от 07.08.2018г./

С приетите изменения в Гражданско процесуалния кодекс, настоящата съдебна ваканция се оказа първата и последната, в която няма да текат съдебните срокове по граждански дела. Законодателят даде крачка назад в това отношение, след като ...

Continue reading

Нови правила при отдаването под наем на земеделски земи, в сила от 22.05.2018г. /Обновена/

Съгласно новите изменения, законодателят установява, че договори за наем на земеделски земи за срок над 1 година, следва да се сключват от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части ...

Continue reading

Регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018г. /GDPR/

На 25.05.2018г. влиза в сила новия Регламент за защита на личните данни /GDPR/, който изисква всеки бизнес и орган на публичната администрация да организира така процесите си, че да предоставя по – голяма видимост и достъпност на ...

Continue reading

При отмяна на наказателни постановления от съда вече се присъждат съдебни разноски

Kогато бъде отменено наказателното постановление, например за наложена глоба, може след това да се търси възстановяване на платения за защитата адвокатски хонорар, а не той да остава за сметка на обжалващия гражданин, както беше до ...

Continue reading

© 2024 Адвокат Константин Димитров
Created by At Sight Ltd