Какво да направя за Вас?

Казвам се Константин Димитров, адвокат от Пловдив на свободна практика. Разкажете ми за вашият проблем.

Опишете проблема

  Полседни новини

  Нови тълкувания относно условията за основателност на предявен иск за обявяване на предварителен договор за окончателен по съдебен ред

  Върховният касационен съд на Република България постави нови рамки, съобразно които съдът да е задължен да разгледа предявеният иск и съответно да обяви за окончателен даден предварителен договор. С новопостановено Тълкувателно решение от 2023 г., Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия /ОСГТК/ на ВКС разгледа определена хипотеза, при която съдилищата в страната следва даContinue reading

  Рисковете при поръчителство, за които трябва да внимавате в светлината на Тълкувателно решение № 2 от 09.07.2019 г. на ОСГТК на ВКС

  Поръчителството е договор, с който поръчителят се задължава спрямо кредитора на трето лице да отговаря за изпълнението на задължението на това трето лице. До поръчителство се прибягва най – често при потребителските и т.н. бързи кредити. В тези случаи масово финансовите институции, отпускащи кредита изискват гарант физическо лице, или така наречения поръчител, по кредита. СContinue reading

  Домашното насилие вече е престъпление

  Народното събрание инкриминира домашното насилие. Това стана факт с измененията в НК, които влязоха в сила на 22.02.2019г. Съгласно промените се създаде нова точка в чл. 93 от НК, която дава легална дефиниция на новото престъпление „Престъплението е извършено „в условията на домашно насилие“, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическоContinue reading

  До 01.02.2019г. всички фирми трябва да обявят действителните си собственици

  Съгласно промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари, всички фирми имат задължение да обявят в Търговския регистър действителните си собственици. След приемането на новия правилник за приложението на закона, ще бъде възможно реално да стартира тази процедура. Бизнесът ще бъде задължен да заяви кои физически лица реално притежават дадена фирма. Това ще се отнасяContinue reading

  Изменения в ГПК /в сила от 07.08.2018г./

  С приетите изменения в Гражданско процесуалния кодекс, настоящата съдебна ваканция се оказа първата и последната, в която няма да текат съдебните срокове по граждански дела. Законодателят даде крачка назад в това отношение, след като се отказа да допълва и изброява изчерпателно всички изключения от въведеното правило с предишното изменение. В този смисъл, считано от 1Continue reading

  Нови правила при отдаването под наем на земеделски земи, в сила от 22.05.2018г. /Обновена/

  Съгласно новите изменения, законодателят установява, че договори за наем на земеделски земи за срок над 1 година, следва да се сключват от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице. На следващо място се предвижда и по – тежка формаContinue reading

  Регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018г. /GDPR/

  На 25.05.2018г. влиза в сила новия Регламент за защита на личните данни /GDPR/, който изисква всеки бизнес и орган на публичната администрация да организира така процесите си, че да предоставя по – голяма видимост и достъпност на физическите лица до това кой и как използва личните им данни. Новият регламент има пряко и непосредствено действиеContinue reading

  При отмяна на наказателни постановления от съда вече се присъждат съдебни разноски

  Kогато бъде отменено наказателното постановление, например за наложена глоба, може след това да се търси възстановяване на платения за защитата адвокатски хонорар, а не той да остава за сметка на обжалващия гражданин, както беше до скоро и това често отказваше лицата да обжалват незаконните наказателни постановления.

  © 2024 Адвокат Константин Димитров
  Created by At Sight Ltd