Съгласно промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари, всички фирми имат задължение да обявят в Търговския регистър действителните си собственици. След приемането на новия правилник за приложението на закона, ще бъде възможно реално да стартира тази процедура. Бизнесът ще бъде задължен да заяви кои физически лица реално притежават дадена фирма. Това ще се отнася както за всички дружества, така и за юридическите лица с нестопанска цел. Предвиждат се солени глоби за неизправните търговци, като глобите няма да са еднократни, а ежемесечни, до изпълняването на законовото задължение. Доколко тази промяна ще е ефективна и ще допринесе за излизането на светло на бизнеса в страната, предстои да разберем. В същия дух са и готвените промени в Търговския закон, с които се очаква да бъдат забранени акциите на приносител и да се премине към изцяло поименни акции в акционерните дружества.

© 2024 Адвокат Константин Димитров
Created by At Sight Ltd