Kогато бъде отменено наказателното постановление, например за наложена глоба, може след това да се търси възстановяване на платения за защитата адвокатски хонорар, а не той да остава за сметка на обжалващия гражданин, както беше до скоро и това често отказваше лицата да обжалват незаконните наказателни постановления.

© 2024 Адвокат Константин Димитров
Created by At Sight Ltd