Прекалено дълго време държавата си затваря очите пред този проблем – фирма със задължения лесно да бъде прехвърлена на някой малоимотен социално слаб. Това подкопава както търговския оборот, така и усещането за справедливост. Сега обаче държавата се опитва да се погрижи само за бюджета, а не и да се ограничи като цяло възможността за такова прехвърляне на фирма или да се засили носенето на отговорност, защото мерките до сега смятам, че не дават нужния резултат. Така че, когато се договаряте с фирма, добре е тя да се проучи като история и активи, и още изначално да се помисли за договорите и обезпеченията, а не когато проблемът вече възникне.