Основните промени са в намаляване на таксите в изпълнителното производство, повече възможности за касационно обжалване, повече начини за призоваване на страните по делата, спиране на съдебните срокове по време на официалните празници и съдебната ваканция на съдилищата през лятото, ограничаване на правата на съдебните изпълнители при публична продан на имоти на длъжника и по-голяма защита на длъжниците. Но останаха привилегиите на банките, които наред с държавата и общините могат да искат незабавно издаване на заповед за изпълнение без да може възражението срещу заповедта да спира изпълнението.